Positivt besked om havsbaserad vindkraft i Gävle kommun

Gävle kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka användningen av området Utposten 2 till vindkraft. Ansökan kan nu prövas hos Mark- och miljödomstolen.

Svea Vind Offshore planerar att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön. Ett projekt som nu Gävle kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka. Vindpark Utposten 2 ligger ca 15 km från fastlandet och är ca 36 kvadratkilometer stort. 

Den förväntade årliga elproduktionen är 1,8 TWh, 30-50 stycken vindturbiner med en totalhöjd på 250-350 meter. Tillgången på förnybar el är viktigt för regionens stålindustri, som står inför en grön omställning och ett ökat behov av förnybar energi. 

 

Vindkraftcentrum på Youtube