Preem vill producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel

En studie som Preem och Vattenfall påbörjade i januari visar mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Nu går arbetet vidare med att utreda en elektrolysanläggning på 50 megawatt. 

Resultaten från den strategiska analys som Preem och Vattenfall gjort under våren är mycket lovande för att öka Preems produktion av biobränsle kommande årtionde. Studien undersökte vilken roll fossilfri vätgas från elektrolys kan spela för Preems möjligheter att producera biobränsle i stor skala. 

– Preem är mitt i en mycket ambitiös omställningsresa och fossilfri vätgas är en intressant teknik som kan skapa möjligheter för en ökad och hållbar produktion av biodrivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling på Preem.

Preem har som mål att producera cirka fem miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030, vilket skulle kunna reducera utsläppen från transporter med 12,5 miljoner ton koldioxid. För att nå det målet krävs fossilfri el och storskalig försörjning av vätgas.  

– Det är mycket lovande att fossilfri el har potential att ersätta fossila råvaror och därmed minska utsläppen från Preems vätgastillverkning när produktionen av biobränsle ökar. För att klara Sveriges klimatmål är det avgörande att genom partnerskap hitta lösningar för att ställa om industriprocesser med lägre koldioxidutsläpp, det går också helt i linje med Vattenfalls mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Andreas Regnell, strategichef Vattenfall.

Fotot: Preemraff Lysekil Foto: Preem

Vindkraftcentrum på Youtube