Projekt ”Lokal förankring av vindbruk”

 

Från avfolkningsbygd med bristfällig infrastruktur till ökad befolkning, bredband,
vägar med hög bärighet och massor av ideer och erfarenheter att dela med sig av.

Lungsjöns fritidsförening har beviljats stöd från energimyndigheten för projektet
”Lokal förankring av vindbruksprojekt”.

Projektet syftar till att göra en uppföljning och utvärdering av kringeffekterna samt skapa nätverk för erfarenhetsutbyte mellan områden där vindkraft har byggts, skall byggas eller är under tillståndsprövning  för att öka förmågan att genomföra utvecklingsåtgärder. Erfarenheterna från området ska utnyttjas till att utveckla långsiktiga samverkansformer med parkägare och dess underleverantörer tillsammans med närboende och andra intressenter under driftsperioden. Vilka faktorer som framgångsrika lokala företag använt sig av för att få uupdrag med vindkraftsexploatören skall kartläggas och spridas till andra företag. En lokal utvecklingsplan skapas där viktiga lärdomar från genomförandet ska följas upp och spridas.

Projektörer, politiker, näringsliv och närboende där vindkraft planeras kan ta kontakt med projektet eller Vindkraftcentrum.se. Bland annat erbjuds studiebesök. Telefon 070-334 06 79.

I senaste numret av Tidningen Svensk Vindkraft var det en lång artikel om vindkraftparkerna runt Lungsjön. Du kan läsa den genom att klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube