Raftsjöhöjdens vindkraftpark står klar om ett år

Nu byggs terasser till vägarna. Nästa höst ska parken vara i drift. Alla förutsättningar finns för att tidplanen ska hålla enligt Vasa Vind.
– Vi bygger i ett område där vi redan känner entreprenörerna och organisationen är väl sammansvetsad, säger byggchefen Pär Lansson.

Vasa Vind har sedan tidigare byggt parkerna i Åskälen och Munkflohögen. Sammanlagt 103 vindkraftverk i nära anslutning till Raftsjöhöjden. Då använde vindkraftbolaget många lokala och regionala entreprenörer. Samma ambition finns i Raftsjöhöjdenprojektet.

Lokal nytta

– Vi använder Stenger & Ibsen Construction som huvudentreprenör för arbetena med vägar och fundament. De kommer i sin tur att anlita de underentreprenörer de anser sig behöva. En hel del, både transporter och maskiner, kommer att upphandlas lokalt, säger Pär Larsson.

Under projektets första nio månader kommer Vasa Vind även att upprätta ett tillfälligt platskontor genom att hyra Högt Hett & Säkerts lokaler i Gåxsjö.

– Och när vi bygger vårt nya platskontor ligger fokus på att använda lokala entreprenörer, precis som vi gjorde sist, säger Pär Larsson.

Stora turbiner
När projektet är klart ska de elva Cypress-turbinerna från GE Renewable Energy årligen producera sammanlagt 200 GWh el. Det räcker till att värma upp 8 000 villor per år. Varje turbin har en effekt på 5,5 MW. Det kan jämföras med en effekt på 2-3,6 MW för de övriga 103 turbinerna i Åskälen och Munkflohögen.

– Vi gjorde en upphandling utifrån vilken teknik som gav bäst avkastning för projektet. Eftersom det är ett litet projekt var det lämpligt med större turbiner, säger Pär Larsson.

När parken står klar står uppgår Vasa Vinds elproduktion i Jämtland/Härjedalen till 1,5 TWh per år. I dagsläget motsvarar det cirka 5 procent av hela Sveriges vindkraftproduktion och drygt 1 procent av hela Sveriges elkonsumtion.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube