Rapport från EWEA

 

greengrowth

 

I rapporten Green Growth – The inpact of wind energy on jobs and the economy, har Deloitte, på uppdrag av EWEA samlat in data, för att undersöka vindkraftbranschens inverkan på ekonomi och arbetsmarknad inom EU.

Resultaten kan sammanfattas i ett antal nyckeltal. Resultat 2010 i nyckeltal:
– Vindindustrin bidrog med nästan 32,5 miljarder(Mdr) euro till EU:s BNP, vilket är en ökning med 33 % sedan 2007. Det motsvarar en generering på 0,26 % av totala BNP i EU. – Vindindustrin betalade drygt 3,5 Mdr euro i skatt, en ökning med 50 % sedan 2007.
– Vindindustrin innebar minskad användning av olja, kol, gas, etc. till ett värde av ca 5,7 Mdr euro i besparing.
– Vindenergisektorn exporterade varor och tjänster till ett värde av 8,8 Mdr euro. Jämfört med 2007 är det en ökning med 33 %.
– Inom EU arbetade 238 154 personer direkt eller indirekt inom vindkraftbranschen, en ökning med 30 % sedan 2007.
– Av branschens överskott satsades 5 % på forskning och utveckling, vilket är tre gånger mer än genomsnittet.
– Mer än 48 % av vindenergibolagen hade aktiviteter utanför EU.

Prognos 2020 i nyckeltal:
– Vindindustrin kommer att bidra med 94,5 Mdr euro till EU:s BNP, motsvarande 0,50 % av totala BNP. Branschen kommer alltså fortsätta vara drivande för ekonomisk tillväxt i unionen även detta decennium.
– Det kommer att utföras 520 000 årsarbeten.

Prognos 2030 i nyckeltal:
– Vindindustrin bidrar med 173 Mdr euro till EU:s BNP, vilket genererar i det närmaste 1% av totala BNP. – Antalet årsarbeten ökar till drygt 794 000.

Hela rapporten går att ladda ner från EWEA:s hemsida http://www.ewea.org/index.php?id=11

Vindkraftcentrum på Youtube