REALISERING AV MARKBYGDEN ETT – STÖRSTA ENSKILDA LANDBASERADE VINDKRAFTPARKEN I EUROPA

Pressmeddelande från Svevind nedan

Svevind är glada att meddela att den 650 MW stora vindkraftparken Markbygden ETT, som består av 179 vindkraftverk, belägen i norra Sverige har nått slutfinansiering. Projektet har förvärvats av GE Energy Financial Services och Green Investment Group Limited, del av Macquarie Group. Som nya aktieägare har GE och Green Investment Group säkrat finansiering på cirka 800 miljoner €.

Byggnationerna av Markbygden ETTs infrastruktur har redan påbörjats, genom förberedelse av cirka 130km vägar, kranuppställningsytor, markförlagd kabel samt ställverk för det interna nätet. GE Renewable Energy kommer leverera 179 av dess 3.6 MW-verk med en rotor på 137 meter. Vindkraftparken förväntas börja driftsättas under andra halvan av 2018 och vara i full drift i slutet av 2019. Vid den tiden förväntas Markbygden ETT vara den största enskilda landbaserade vindkraftparken i Europa.

Svevind har under de senaste 15 åren utvecklat projektet Markbygden ETT. Sammanlagt kan Svevinds utvecklingsarbete i Markbygden 1101-området komma att leda till 1 101 vindkraftverk i drift, i vad som skulle vara den största samlade vindkraftsparken i Europa.

Svevind värdesätter det goda samarbetet över tid med markägare, myndigheter, organisationer, föreningar, lokalinvånare och individer. Det har varit en förutsättning för projektets utvecklande och förverkligande. Markbygden ETT-projektet kommer realiseras på fastigheter ägda av Sveaskog Förvaltnings AB, SCA Skogsfastigheter AB och flera privata markägare.

Utöver vindkraften har Svevind etablerat andra relaterade affärsverksamheter i Markbygdenområdet, såväl grusproduktion för anläggande av vägar i vindkraftparken som etablering av lokala betongfabriker för vindkraftfundament. Den närliggande lokaliseringen av dessa affärsverksamheter minskar antalet transporter och påverkan på miljön. För närvarande byggs även nätanslutning till Markbygden Net ABs 130kV-nät och till Svenska Kraftnäts 400kV-nät.

Uttalanden från regionen

Anders Lundkvist, Kommunalråd Piteå: “Satsning på vindkraft i Markbygden har redan haft stor betydelse för Piteås näringsliv och dess utveckling. Den fortsatta utbyggnaden kommer skapa ytterligare möjligheter för det lokala näringslivet. Men utbyggnaden ökar också tillgången på förnyelsebar energi, på sikt är det minst lika viktigt. Det bidrar både till en bättre miljö och kommer skapa förutsättningar för ytterligare industrietableringar som värderar tillgången till förnyelsebar energi högt. Därför är den fortsatta satsningen ett mycket välkommet beslut för Piteå.”

Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten: ”Det är glädjande att en av Europas största industrisatsningar kan genomföras och bli verklighet i Norrbotten. Jag har följt arbetet under flera år och kan konstatera att det är ett väl grundat och genomfört projekt. Vindkraftssatsningen i Markbygden är viktig för länets utveckling och av stor betydelse för Sveriges och Europas energiförsörjning som får ett kraftigt ökat tillskott av förnyelsebar energi.”

Stefan Lundmark, Regeringens Vindkraftsamordnare, Region Nord: ”Vi vill från regeringens sida rikta ett stort och varmt tack till Svevind, GE, GIG och deras samarbetspartners. Projektet Markbygden ETT bidrar på ett avgörande sätt till att förverkliga regeringens långsiktiga energipolitiska mål. Projektet kommer också att skapa mycket stora effekter lokalt, i form av nya arbetstillfällen, såväl på kort som på lång sikt.”

Niklas Nordström, Kommunalråd Luleå: ”Det är en viktig milstolpe inte bara för Piteås utveckling utan för hela regionen och för Sverige ett väldigt viktigt steg mot ett fossilfritt samhälle.”

Lorents Burman, Kommunstyrelsens ordförande Skellefteå: “Vilka veckor för vår gemensamma region. I Skellefteå har vi firat ett par veckor och nu så får vi anledning att fira och glädjas tillsammans med Piteå. Vi har alltid känt en stark samhörighet ned vår granne i norr och just nu är det extra roligt. Vi ser målmedvetet arbete som ger resultat i kommunerna som får stor betydelse för Norrlands tillväxt. Framgångsfaktorn är att jobba åt samma håll. Som stolta grannar utropar vi ett stort Grattis och ser fram mot ett starkt samarbete”.

Uttalande från Svevind

Wolfgang Kropp, CEO för Svevind, säger: “Efter att ha jobbat med utvecklingen av Markbygdens vindkraftskluster sedan 2002 är Svevind väldigt glada att se detta samarbete med GE Renewables, GE Energy Financial Services och the Green Investment Group komma till stånd. Vi gläds att se resultaten av det hårda arbete vi lagt ner, vilket visas genom den uppmärksamhet Markbygden ETT-projektet har fått från dessa institutioner i världsklass. Vi ser fram emot att se så väl detta projekt som kommande projekt runt Markbygden bli förverkligade och bidra till den välbehövda kampen mot klimatförändringar.”

Han tillägger: ”Vi är stolta att finansiärerna valt vårt dotterbolag Svevind Solutions att tillhandahålla driftövervaknings- och förvaltningstjänster för Markbygden ETT. Vi är också väldigt tacksamma för våra lokala samarbeten i norra Sverige, som har bidragit avsevärt till detta symboliskt viktiga projekts framgång. Realiseringen av Markbygden ETT kommer ge oss medvind inför den pågående slutliga utvecklingen och förverkligandet av de kommande projekteten i det anslutande området till Markbygden ETT”.

I denna transaktion har Svevind rådgivits av

Advokatfirman Lindahl, juridisk rådgivare och rådgivare i transaktionen, www.lindahl.se.

Fieldstone www.fpcg.com, och 4initia www.4initia.de, ekonomiska rådgivare och rådgivare i transaktionen.

Om Svevind

Svevind är en privatägd ledande projektör, ägare och förvaltare av landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Sedan grundandet 1998 har Svevind en meritlista på cirka 4,000 MW tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Sverige, varav 226 MW är i drift och 833 MW är under byggnation. Genom tillägg av Markbygden ETT till Svevinds portfolio, tillhandahåller Svevind driftövervaknings- och förvaltningstjänster för 850 MW vindkraftsprojekt i Sverige, genom dess dotterbolag Svevind Solutions. 

Vindkraftcentrum på Youtube