RISE och LTU i nytt projekt för att undersöka vätgassystem runt Bottenviken

RISE och Luleå tekniska universitet har nu startat ett projekt som är finansierat av Vinnova där de ska göra en systemanalys av ett gemensamt kraft- och vätgassystem runt Bottenviken. 

Det sker stora industrisatsningar i norra Sverige. SSAB, LKAB och H2 Green Steel utvecklar världens första fossilfria järn- och stålprocesser. Tillsammans kommer de att behöva mer än 1 miljon ton grön vätgas per år och mer än 60 TWh förnybar el per år. Det sker också stora satsningar i Finland som kommer att kräva stora mängder vätgas och förnybar el.  

För att producera all den förnybara elen kommer det att krävas ca 5 stycken vindkraftparker i samma storlek som Markbygdens vindpark. Det är Europas största landbaserade vindkraftpark uppemot 1100 turbiner och en årlig elproduktion på 12 TWh. I dagsläget exporterar norra Sverige el, men utbyggnaden av förnybar elproduktion behöver skyndas på för att kunna möta behovet, annars kommer de att behöva importera el. 

RISE och Luleå tekniska universitet har fått stöd av Vinnova för att bland annat titta på hur vätgasinfrastruktur och elsystemet kan samverka, de ska även titta på var man kan förvara vätgasen. Utredningen har som mål att vara klar under hösten 2022.

LK

Vindkraftcentrum på Youtube