S&L Access Systems i samarbete med Vestas om ny kranteknologi

Det svenska Green Tech företaget S&L Access systems har utvecklat Salamander Quick Lift Crane Technology som gör det möjligt att utföra tunga lyft på navhöjder över 200 meter. Genom samarbetet med Vestas kan det nu ta nästa steg och börja med serieproduktion.

Det började med en vision om att nå över 200 meter utan att kompromissa med säkerhet och miljöpåverkan. Salamander Quick Lift Crane Technology har nu potential att bli snabbare och mer kostnadseffektiv när det gäller transporter till plats, utplacering, omlokalisering i fält och avveckling av kranen. CO2-utsläppen kan sänkas mycket med denna lösning, de kan minska transporter med 75 % och det kräver mindre installationstid.

– Vestas Ventures bildades för att göra riskinvesteringar i innovationer som bidrar till att påskynda den gröna energiomställningen. Salamander Quick Lift Crane Technology bygger på beprövad teknik och möjliggör säkrare och mer kostnadseffektiva lyft av tunga komponenter även på de högsta navhöjderna när man bygger, servar och underhåller vindkraftverk. Genom att påskynda marknadsantagandet av denna högpotentialteknik kan vi minska energikostnaderna genom minskad installationstid, CO2-utsläpp och förenklade krantransporter, vilket bidrar till att mogna branschen på ett mer hållbart sätt, säger Bo Svoldgaard i ett pressmeddelande, Senior Vice President och Head of Innovation and Concepts på Vestas.

– Vi är glada över att samarbeta med Vestas i denna unika produkt. Idag tenderar vindkraftverk på land att bli högre och snart nå navhöjder över 200 meter, vindkraftsprojekten blir fler, komplexa och ofta belägna i avlägsna områden. I takt med att vindkraftsindustrins betydelse ökar och turbiner blir högre och mer kraftfulla är vi väl positionerade med denna unika kranlösning som möjliggör hög säkerhet och effektiva lyft av höga vindkraftverk på ett mer hållbart sätt, än traditionellt, säger Marcus Dahlinder i ett pressmeddelande, vd för S&L Access Systems.

Foto:Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Vindkraftcentrum på Youtube