Samrådsstart för ny vindkraftspark Björnetjärnsberget, Eda kommun

Cloudberry Wind AB planerar att bygga en vindkraftspark i Eda kommun. Nu startar samrådet för vindkraftsparken.

Prosjektet heter Björnetjärnsberget och ingår i Eda kommuns vindbruksplan. Projektet är inkluderat i Ellevios plan för nätutbyggnad i västra Värmland.

– Att bygga vindkraftsparken skapar stora möjligheter för Eda kommun och västra Värmland med avseende på lokal utveckling och jobbmöjligheter. Projektet kan också komma att innebära ett förbättrat regionnät enligt Cloudberry.

Björnetjärnsberget projekt tar nu ett formellt steg framåt när samrådet påbörjas inom kort. Myndigheter, allmänhet och särskilt berörda som vill ge sina synpunkter på vindkraftsparken har möjlighet att tycka till om förslaget. På grund av rådande pandemi kommer samrådet hållas digitalt, och berörda parter kommer att bjudas in. 

Upp till 18 vindkraftverk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av hushållsel för cirka 35 000 småhus.

– Att skapa långsiktigt hållbart värde för våra intressenter är viktigt för oss, därför strävar vi efter att samarbeta med lokala aktörer. Vår förhoppning är att bidra till positiv utveckling inom de områden vi verkar, nu i Eda kommun», säger projektledare Elisabet Wahlstedt, Cloudberry Wind AB.

Vindkraftcentrum på Youtube