Starkare Nordlig Vind 2012

borjenvk3

Den nionde nationella vindkraftskonferensen har startat i Kalmar. Devisen för året är Starkare nordlig vind.
–    Det här är lokal förankring, säger Börje Johansson som berättar om Ollebacken energi AB vid konferensen.

 

Annars har den nordliga vinden här i trakten under veckan förbytts i en ostlig och varmare vind. Syrenen står i blom och en något saltare vind än den från Storsjön sveper in från Östersjön.

Ett av ämnena för dagen är Allas vind – lokal förankring och spritt ägande.  Från Danmark berättas att vid varje parkbygge gäller att den närboende befolkningen erbjuds att köpa 20 procent i form av andelar, av parken.

Från norskt håll berättar rådman Michael Momyr att 34 procent av en nybyggd park är i lokal ägo. Och den ger i form av egendomsskatt tre miljoner kronor till Roan kommunen med sina knappa tusen invånare. Nästa vindkraftsutbyggnad ska ge 20 miljoner kronor i skatt till kommunen.

 

En aspekt av ämnet är lokal acceptans och Fredrik Lindahl vid svensk vinkraftförening, en idéell förening med 2000 medlemmar, pratar om den uppförandekod som man vill lansera bland vindkraftsexploatörerna. En kvalitetsmärkning.

Och Börje Johansson berättade som andelsägare i Ollebacken om den lokala förankringen där, småföretagare, bybor, näringsidkare och ett par kooperativ som samordnas genom Ollebackens Förvaltning AB.

Första etappen med sex vindkraftverk som var klar september 2011 har gett oväntat god avkastning. Men etapp två får vänta, bankerna vill inte ge lika goda lånevillkor som sist.

-Vi tror att det löser sig och elnät, vägar och tre fundament är på plats, säger Börje Johansson optimistiskt.

Annat som avhandlats denna första dag i konferensen är exempelvis att Danmarks elförsörjning till hälften ska ske med vindkraft. EUs klimatpolitik är ett tema liksom tillståndsgivningen, hur den går till i de nordiska länderna.

Annat handlar om ljudutbredningen vid vindkraftverken och en hel del om den mer småskaliga vindkraften.
Vad kan man ha hemma på gården? Eller gemensamt i byn?

Den andra dagen diskuterar de 350 deltagarna bland annat stamnät, arbetsmiljö och säkerhet samt havsbaserad vindkraft.

Vindkraftcentrum på Youtube