Stena Renewable bygger 19 nya vindkraftverk i Ludvika och Lekeberg

Enligt pressmeddelanden satsar Stena Renewable AB 120 miljoner kronor och bygger tre vindkraftverk i Vindpark Saxberget i Luvika kommun. Sedan tidigare har Stena Renewable 17 verk i drift på Saxberget och man väljer nu att utöka parken med ytterligare tre verk. Dessutom byggs samtidigt 16 vindkraftverk i Vindpark Kronoberget, Lekebergs kommun med en investering på 600 miljoner kronor.

Totalt 16 vindkraftverk, av typen Vestas V136, med en samlad effekt på 61 MW ingår i det stora vindprojekt som ska uppföras i Lekebergs kommun. Stena Renewable investerar 600 miljoner kronor i projektet. Byggandet av infrastrukturen runt verken påbörjas under våren 2018. Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019.

I Ludvika kommun har Stena Renewable sedan tidigare 17 verk i drift på Saxberget och man väljer nu att utöka parken med ytterligare tre verk. Projektet kommer nu att totalt leverera 150 miljoner kWh årligen vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel för 30 000 hushåll.

Vestas levererar turbiner till bägge projekten

– ”Det är glädjande att vi kan fortsätta utveckla vår nära relation till Stena Renewable genom att leverera vindturbinslösningar i världsklass. Återigen säkerställer Vestas robusta och tillförlitliga produkter att projekt kan genomföras även under mycket utmanande marknadsförhållanden vilket stärker vår ledande ställning i Sverige ”, säger Nils de Baar, VD för Vestas Northern and Central Europe.

Veidekke har fått uppdraget att uppföra de 19 fundamenten liksom den vägentreprenad som är kopplad till de två projekten.

Foto: © Stena Renewable

Vindkraftcentrum på Youtube