Strömsund får vindkraftteknikerutbildning

Idag beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan Strömsunds kommuns ansökan om att återstarta sin utbildning av vindkrafttekniker.

 

       Det här har vi jobbat stenhårt för, säger kommunalrådet Göran Bergström. Det är inte bara här i regionen det är stor brist på tekniker, det gäller hela Sverige.

 

Ansökan gäller 35 studieplatser vid Hjalmar-Strömerskolan med start till hösten. Utbildningen är på 300 poäng vilket motsvarar studier i 1,5 år.

 

       Beskedet innebär en oerhörd lättnad med tanke på de vindparker som byggs här i närheten. Det betyder fasta arbetstillfällen och skatteintäkter i 20-25 år. Det handlar om kommunens välfärd framåt, vår skola och omsorg.

 

Samtidigt är behovet av tekniker i landet avsevärt mycket större än studieplatserna i Strömsund kan tillfredsställa. Prognoser visar att det kommer att behövas drygt 100 varje år de närmaste åren.

 

Bilden: Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Vindkraftcentrum på Youtube