Sverige och Nederländerna samarbetar om vindkraft i kallt klimat

RISE är på väg att inrätta ett testcenter i norra Sverige där den globala vindindustrin kan testa sin utrustning under kalla klimatförhållanden. ECN, Energy Research Centre of The Netherlands, och RISE har nu kommit överens om att samarbeta om utveckling och drift av detta testcenter.

Områden med kallt klimat innebär en stor potential för vindkraft över hela världen. Men is och låga temperaturer kräver pålitlig och beprövad teknik. För att finna den behöver vindindustrin ett testcenter i kallt klimat.

RISE och ECN har nu beslutat att samarbeta för att kunna erbjuda:

  • Ett testcenter i norra delen av Sverige för fullskalig testning, undersökning, verifiering och certifiering av nya generationer vindkraftverk och delsystem som fungerar i kallt klimat.
  • Kvalificerade tjänster såsom test och validering, datainsamling, mätningar, övervakning och fälttjänster av prov- och prototypturbiner, men även av delsystem och komponenter till den globala vindindustrin.

Tillsammans har de två parterna stor erfarenhet av vindkraft och olika typer av tester. RISE och ECN har styrkor som kompletterar varandra, därför bildar de ett idealiskt team för att utveckla denna unika anläggning.

RISE driver redan fältanläggningar under kalla förhållanden i Sverige och har lång erfarenhet av mätning, provning och validering. ECN har ett eget fullskaligt vindturbinprovscenter och ett ackrediterat mätteam med över 40 års dedikerad forskning och utveckling inom vindkraft.

Testcentret, som ska drivas av RISE, kommer att vara beläget på en plats med utmärkta förutsättningar för provning av vindkraftverk, turbinkomponenter och delsystem i kallt klimat. Nu fortsätter arbetet med att bestämma vilken plats som bäst uppfyller testcentrets meteorologiska och geografiska krav.

– Vi kan ännu inte säga var testcentret ska byggas, men har fem platser som vi undersöker i detalj just nu, säger projektledaren Stefan Ivarsson på RISE.

Bilden föreställer Stefan Ivarsson RISE

Vindkraftcentrum på Youtube