Teknik för att fånga CO2 utvecklas i Trøndelag

– Vi har under pilotprojektets gång verifierat att vår teknologi är robust och stabil i ett industriellt sammanhang,säger Viggo Iversen, COO på Ocean GeoLoop.

Det norska gröna teknikföretaget Ocean GeoLoop har utvecklat en innovativ teknologi för koldioxiodinfångning i industrin. Sommaren 2022 byggde Ocean GeoLoop en industriell pilotanläggning för koldioxidinfångning vid Norske Skog i Skogn i Trøndelag.

I januari i år meddelade Oceran GeoLoop, tillsammans med kalkföretaget NorFraKalk att de tar det första steget mot storskalig CO2-avskiljning med ambitionen att göra NorFraKalk klimatneutralt.

2022 byggde Ocean GeoLoop sin första industriella pilotanläggning för kolavskiljning vid Norske Skogs pappersfabrik i Skogn. Under 2023 genomförde företaget ett omfattande långsiktigt testprogram vid pilotanläggningen. Huvudsyftet med testprogrammet var att dokumentera att tekniken var industriellt skalbar och i linje med processberäkningar, att dokumentera att processen hanterade olika driftsförhållanden och fungerade på ett robust och förutsägbart sätt. Testprogrammet nådde en viktig milstolpe i augusti 2023 när företaget meddelade att det hade passerat 3 000 timmars robust, stabil, autonom och säker drift.

–Vi har utvecklat en autonom koldioxidavskiljningsanläggning som inte använder skadliga kemikalier eller är beroende av överskottsvärme. De omfattande testerna har ytterligare visat robustheten hos kolavskiljningsteknik i industriell skala och under industriella förhållanden. Piloten har visat konsekvent prestanda och industriell hållbarhet, även när den körs autonomt under längre perioder. Vi har under pilotprojektets gång verifierat att vår teknologi är robust och stabil i ett industriellt sammanhang,säger Viggo Iversen, COO på Ocean GeoLoop.

Oberoende av överskottsvärme

I januari 2024 säkrade Ocean GeoLoop och kalkföretaget NorFraKalk Enova-stöd till ett förprojekt som är första steget mot storskalig CO2-avskiljning med ambitionen att göra NorFraKalk klimatneutral. Den första fasen av samarbetet är att utreda en pilotanläggning för kolavskiljning vid NorFraKalks kalkugn i Verdal Industripark. Anläggningen släpper för närvarande ut cirka 200 000 ton CO2 per år. Pilotprojektet, som nu ska utredas, ska fånga upp 10 000 ton CO2, för att dokumentera att lösningen fungerar vid produktion av bränd kalk.

Ett av de viktigaste hindren för många fångsttekniker är bristen på överskottsvärme för att driva processen. Ocean GeoLoop använder en helelektrisk trycksvängningsprocess för CO2-avskiljning, som inte är beroende av överskottsvärme. Parallellt med tester vid pilotanläggningen vid Norske Skog Skogn har tekniken genomgått ett omfattande test- och dokumentationsprogram vid SINTEFs kolavskiljningslabb i Trondheim.

– Vår teknik har bred tillämpning, även i industrier som inte kan använda befintliga fångsttekniker. I samarbete med NorFraKalk och Franzefoss Minerals kommer vi att visa hur vår grundare Hans Gude Gudesens innovativa teknologi kan göra kolavskiljning effektiv, ren och energieffektiv. Att Enova stödjer projektet gör att vi kan kommersialisera tekniken ännu snabbare, konstaterar Ocean GeoLoops vd Odd-Geir Lademo.

Annika Wihlborg

Fakta om Ocean GeoLoop:

Ocean GeoLoop använder naturens eget sätt för att lösa vår tids utmaningar på ett cirkulärt sätt. Företaget har introducerat GeoLoop CC-tekniken, som fångar upp CO2-utsläpp från punktkällor med hjälp av naturliga och ofarliga processer. Ocean GeoLoops ambition är att hjälpa företag och länder att nå sina mål om minskade utsläpp och att få tillgång till förnybar el för den gröna omställningen. Bolaget är noterat på Oslo Børs Euronext Growth under tickern OCEAN.

Ocean GeoLoop etablerades 2020 och har sitt huvudkontor i Verdal Industripark i Trøndelag.

Vindkraftcentrum på Youtube