Uppskattning av rekryteringsbehov vindkrafttekniker

Nätverket för vindbruk, Noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll, har undersökt och uppskattat rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker för åren 2014-2018.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube