Utredning pågår vid skadat Havsnäsverk


Foto: Nordisk Vindkraft

Det kommer att ta ”ett antal veckor” att fastställa orsaken till skadorna på verket i Havsnäs, enligt Kent Eriksson, drift- och underhållschef vid Nordisk Vindkraft. Det var den 8 februari som två av tre rotorblad på ett av verken skadades mycket allvarligt. Det nedhängande nospartiet på snurran visar att skadorna inte är begränsade till enbart bladen.

 

-Vi samarbetar bland annat med ägare, försäkringsbolag, med Vestas och vårt moderbolags ingenjörsavdelning. Innan vi är klara med metodbeskrivning och riskanalys så får ingen gå fram till verket för att söka finna grundorsaken till haveriet, säger Kent Eriksson.

 

För drygt fem år sedan inträffade ett haveri med ett gammalt Vestas-verk utanför Falkenberg, då ett rotorblad lossnade och föll ner på marken. Då tog Energimyndigheten och Svensk Vindenergi initiativet till en haveriutredning som genomfördes med medverkan av bland andra Arbetsmiljöverket, Boverket och noden för arbetskraftförsörjning drift och underhåll i Strömsund. Något liknande initiativ har inte kommit från myndigheten eller branschorganisationen denna gång, enligt Kent Eriksson vid Nordisk Vindkraft.

Vindkraftcentrum på Youtube