Vätgasdrivna pistmaskiner – intressant för skidanläggningarna

Italienska Prinoth kunde nyligen presentera världens första vätgasdrivna pistmaskin. SLAO:s vd ser det som ett tecken på att omställningen går fort nu. Och vätgasdrivna snöfordon finns på radarn hos svenska skidanläggningar.

2019 anslöt sig SLAO till initiativet Fossilfritt Sverige, som samlar alla samhällsaktörer under samma gemensamma mål. Hösten 2020 överlämnade organisationen sin ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till regeringen.

– Då hade vätgasen precis kommit på tapeten igen och redan nu provkörs de första i Alperna, säger Titti Rodling, vd på SLAO.

SLAO:s färdplan fokuserar mycket på just driften av skidanläggningar. Målsättningen är att redan till 2022 få 100 procent förnybar el till skidliftar och snötillverkning. Där är Sveriges omställning till vindkraft en förutsättning. Och SLAO själva tittar nu på solenergi som en del av lösningen för sina medlemmar.

– Det finns ofta gott om takytor på en skidanläggning som går att förse med solpaneler. Just nu har vi ett antal universitetsstudenter som hjälper oss med att räkna på hur mycket energi vi kan få ut. I år har vi också en målsättning om att ta fram nyckeltal på koldioxidutsläpp från anläggningarna och utbilda oss för att bli klimatsmarta beställare, säger Titti Rodling.

Utöver det följer SLAO och dess medlemmar utvecklingen av vätgas och elektrifiering med stort intresse. Det steget kommer att vara större rent ekonomiskt. Både inköp av nya skotrar och pistmaskiner, men även investeringar i infrastruktur för att kunna ladda och tanka behövs.

– Viljan till omställning är stor. Men vi har en stor spännvidd bland medlemmarna och det är en stor utmaning för de mindre medlemmarna att klara stora investeringar och inköp. Därför är det viktigt att kunna tanka med biobränslen istället för diesel. Begagnatmarknaden för vätgasdrivna pistmaskiner eller eldrivna skotrar är dessutom en bit bort, säger Titti Rodling.

Någon form av statliga morötter skulle behövas för att skynda på investeringarna bland SLAO:s medlemmar. Det finns redan stimulansmedel att söka för vätgasproduktion, tankstationer och laddstolpar. Titti Rodling skulle även gärna se någon form av stöd för inköp av fossilfria snöfordon.

– Där är jag hoppfull. Jag tycker det finns en positiv kraft kring de här frågorna i Sverige nu. Fossilfritt Sverige gör ett otroligt bra jobb. Speciellt när det gäller strategier kring vätgas.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube