Vätgasledning från Örnsköldsvik till finska Vasa

Nordion Energi och Gasgrid vill bygga en 100 mil lång vätgasledning. Projektet heter Nordic Hydrogen Route och planeras att gå från Örnsköldsvik till finska Vasa med en avstickare till Kiruna

Det sker stora industrisatsningar i norra Sverige framför allt inom järn- och stålindustrin där stora mängder vätgas kommer att behövas för reduktion av malm till järnsvamp.  

Kostnaden för vätgasledningen beräknas till 36 miljarder kronor och överföringskostnaden hamnar då på 1–2 kronor per kilo vätgas. Nordion och Gasgrid menar att det kommer att vara billigare än om energin skulle överföras med el i elledning. 

– Det är en låg kostnad sett till helheten och motsvarar 3–6 öre per kWh, säger Hans Kreisel, vd på Nordion Energi, till Ny Teknik. 

Längs med den planerad vätgasledningen har de identifierat ett vätgasbehov om 65 TWh till 2050. Målet är att 2030 ha sektioner av ledningen i drift. Ledningen kommer att läggas under mark och vatten med anslutning till land- och havsbaserade vindkraftparker.   

– Men jag tror faktiskt att vi är lite försiktiga när vi säger 65 TWh. Många av aktörerna vi har pratat med har större ambitioner, säger Hans Kreisel. 

Det har ännu inte fattats något beslut om att bygga ledningen, de ska enligt aktörernas tidsplan tas ett genomförbarhetsbeslut 2023–2024 och ett slutgiltigt investeringsbeslut 2026.  

LK

Foto: Nordic Hydrogen Route

Vindkraftcentrum på Youtube