Vätgas kräver ny energistrategi

– Vätgasen som energitransportör är så kraftfull att Sverige behöver ha en genomarbetad nationell energistrategi, säger Stefan Ivarsson som är enhetschef vid Forskningsinstitutet Rise. Foto: Rise

Vätgas är en kraftfull energibärare. Men vad säger vi ja till, när vi tillåter projekt som transporterar billig svensk grön energi ut i övriga Europa? Sverige behöver en energistrategi, anser Stefan Ivarsson på Rise.

Stefan Ivarsson är enhetschef på forskningsinstitutet Rise, en av arrangörerna bakom Vätgaskonferensen 2023 i början av december. Konferensen präglades av industrins behov av vätgas för den gröna omställningen

 -Det är det som kommer att ange takten för utvecklingen på vätgassidan. Fram tills nu har diskussion om vätgas handlat om hönan-och-ägget. Vad ska komma först, produktionen eller konsumtionen. Men det är snart överspelat, säger Stefan Ivarsson.

Han har arbetat med vätgasfrågor på forskningsinstitutet i flera år och kommit i kontakt med många företag och deras utvecklingsprojekt för att bygga produktion och infrastruktur för vätgas.

Det framtida energisystemet växer ihop och kan därför inte hanteras i olika stuprör, anser Stefan Ivarsson. Illustration: Rise

Förutom produktion och konsumtion är transporten av vätgas en fråga med stora konsekvenser. Den energimängd som en pipeline kan transportera motsvarar i mängd elenergi ungefär lika mycket som 12 stamnätsledningar, säger Stefan Ivarsson och frågar sig vad det kommer att betyda – för våra energipriser, för svensk industris konkurrensfördel – om vi blir stora exportörer?

 – Vi måste veta vad det innebär när vi tillåter utländska bolag att investera i att skicka svensk, billig grön energi ut i övriga Europa på ett effektivt sätt. Slutsatsen av detta är att vätgasen som energitransportör är så kraftfull att Sverige behöver ha en genomarbetad nationell energistrategi, säger Stefan Ivarsson.

 Han pekar på hur det framtida energisystemet växer ihop och därför inte kan hanteras i olika stuprör, ett för elkraftsystemet, ett för vätgas och så vidare, eftersom de påverkar varandra. De behöver knytas ihop på alla plan, exempelvis när det gäller marknad, skatter och lagstiftning. Någon typ av svenska intressen så att konkurrenskraft men även en del av vinsterna från vår energiproduktion stannar i Sverige.
– Det går inte att behandla vätgasen som en icke-fråga, något branschen kan ta hand om helt själva, säger Stefan Ivarsson. 

 Hur de svenska intressena ska tas till vara, så att en del av vinsterna stannar i landet, låter som ett eko av diskussioner om lokal nytta vid utbyggnad av vindkraft. Där har staten än så länge inte tagit några initiativ efter att incitamentsutredningen presenterades.

– Vätgasen kommer att skapa utmärkta möjligheter för samhället att ställa om från fossil till förnybar energi. Men som alla nya teknologier och samhällsövergripande omställningar gäller det att förstå såväl potentialen som effekterna så man kan anpassa marknadsförutsättningar, regelverk och kontrollfunktioner på ett sätt som är bra för samhället. För det behövs en tydlig nationell målbild och strategi för hela energisystemet som innefattar samtliga energislag, säger Stefan Ivarsson.  

Kajsa Olsson

Vindkraftcentrum på Youtube