Vattenfall har tillsammans med Vindkraftcentrum utvecklat upphandlingsmodell för fler lokala leverantörer.

Vattenfall Vindkraft planerar för två projekt i Åsele och Lycksele kommuner, Blakliden och Fäbodberget med tillsammans 84 stycken turbiner.

Vattenfall ser där stora fördelar med att lokala/regionala företagare engageras tidigt inför både bygg- och driftsfasen. Lokala/regionala leverantörer medför ökad lokal nytta genom skatteintäkter och arbetstillfällen. Korta inställelsetider och lokalkännedom är också viktiga konkurrensfördelar för lokala företag. Vattenfall utgår därför ifrån att lokala företagare har goda förutsättningar och därmed medverkar till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Upphandlingarna kommer att ske på affärsmässiga grunder, enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Lokala företag kommer att ha större chanser till uppdrag genom att komma med i upphandlingsprocesserna tidigare.

Arbetet har redan påbörjats med flera informationsmöten och workshops. Vattenfall tillsammans med Vindkraftcentrum genomför arbetet på följande sätt

          Dialog med kommunernas näringslivsavdelningar och företagarföreningar.

          Träffar med lokala företagare för att förklara processen, inklusive kravställningar och möjligheter

          Vindkraftcentrum administrerar en databas där lokala/regionala företagare kan registrera sitt företag och vilka kompetenser, ev. maskinpark eller boende mm som kan levereras.

          De företag som registrerats sig får sedan löpande information och får också sedan träffar med de företag som vunnit huvudkontrakten = matchningsförfarande.

Normalt sett, vid upphandlingar inför byggandet av en vindkraftpark, är redan leverantörer i flera led kontrakterade i samband med investeringsbeslutet. Detta kan innebära att många lokala företag som inte är kända för innehavarna av huvudkontrakten inte kan vara med och konkurrera. Vattenfall och Vindkraftcentrum vill att den nya metodiken skall möjliggöra att betydligt fler lokala/regionala företag får vara med att ta del av de mångmiljardinvesteringar som sker.

Bilden: Kristoffer Arnqvist från Vattenfall informerade, tillsammans med Christer Andersson Vindkraftcentrum, lokala företagare i Åsele vid ett frukostmöte 25 oktober.

Vindkraftcentrum på Youtube