Vi vill satsa långsiktigt inom drift och underhåll

Hittills har Vindkraftcentrum.se mest tittat på uppbyggnadsfasen när parkerna etableras och på jobb- och affärsmöjligheterna i samband med denna.
Men sett på lång sikt är jobben inom drift och underhåll det intressanta.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube