Vindkraft väcker känslor

 

mariannehenningsson 

På nationella vindkraftskonferensen i Kalmar presenterades den nya rapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen.

– Syftet är att samla kunskapen från den nationella forskningsfronten, säger Marianne Henningsson som är projektledare för Vindval och huvudförfattare.

Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och naturvårdsverket för att ta fram vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

En tidigare syntesrapport av det här slaget i projektet handlar om riskerna för fåglar och fladdermöss. Men nu gäller det alltså människan som sätts i centrum. Fördjupningsomåden är Hälsa och ohälsa, Ekonomi och verksamheter, Landskap och Förankring.

– Det är helt klart att vindkraften väcker känslor, säger Marianne Henningsson och berättar att 87 procent av befolkningen tycker att det är bra med vindkraft. Men planeras den nära den egna fastigheten så sjunker de positiva till 40 procent.

Förutom attityder så går rapporten igenom påverkan på människors hälsa.

– Buller är den stora hälsorisken och det är på det området vi har mest forskning, säger Marianne Henningsson.

 

Med utgångspunkt i Havsnäs sammanställer rapporten de erfarenheter som gavs under bygget av parken med sina 48 snurror i Strömsunds kommun.
250 lokala årsarbeten och 13 varaktiga jobb.

– Med kringeffekterna inräknade beräknas den varaktiga sysselsättningen fördubblas, säger Marianne Henningsson .

Turistnäringen ger en mer splittrad bild. Och här är reseanledningen den avgörande.

– Söks lugn och ro kan man bli störd av vindkraften. Men handlar det om exempelvis utförsåkning eller besök vid musikevenemang blir upplevelsen en annan, säger Marianne Henningsson.

Förankringen hos människor som bor i närheten av planerade vindkraftsanläggningar stärks inte oväntat med delägarskap och tidig kommunikation.

– Dialogen i ett tidigt skede är det viktiga. Men också att föra in det globala perspektivet och diskutera miljöhotet, säger Marianne Henningsson.

Till rapporten  http://www.naturvardsverket.se/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/6400/978-91-620-6497-6/

Vindkraftcentrum på Youtube