Vindkraft viktig för klimatet

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper därför årligen ut en miljard ton koldioxid. 
Dessa utsläpp måste kraftigt minska om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

En omställning mot förnybar elproduktion pågår. Förra året var 44 procent av den nya elproduktion som installerades i EU vindkraft och 30 procent var solkraft.
Gamla kraftverk som bygger på kol, olja och gas har börjat fasas ut. Men omställningen går för långsamt.

Vindkraften är en viktig del i denna energiomställning. Den leder till minskade klimatutsläpp och bidrar dessutom till att pressa elpriset för svenska konsumenter.
Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube