Vindkraftcentrum läggs ned

Vindkraftcentrum läggs ned som projekt från kommande årsskifte.
Då upphör Energimyndighetens finansiering av verksamheten.

Verksamheten har bedrivits i olika former och konstellationer under elva år och hela tiden har Strömsunds kommun varit huvudman. Upprinnelsen till projektet var att den storskaliga utbyggnaden av vindkraft startade just i  Strömsund med Havsnäsparken som stod klar 2010.

Under årens lopp har det grundläggande syftet varit att bidra till att utbyggnaden ska innebära lokal och regional nytta i de trakter vindkraften etableras. I form av lokala jobb och affärer.

– Våra första kartläggningar ledde så småningom fram till vårt prognosverktyg vars resultat numera är en självklar del av hur ett vindkraftsprojekt  kommuniceras. Vi har börjat göra prognoser även för havsbaserad vindkraft, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

De senaste två åren har ett 60-tal prognoser levererats till projektörer och kommuner. Under samma tid har vi gjort större eller mindre insatser i över 30 kommuner.

Bland annat gäller det vår digitala affärsplattform som utvecklas tillsammans med Umeå Universitet. Till skillnad mot våra tidigare databaser är plattformen interaktiv. Alla registrerade kan kommunicera med alla för förfrågningar och sedan affärer. 

Nu finns över 800 företag registrerade, plus privatpersoner som hyr ut bostäder i samband med byggen. Plattformen blir ett sätt för lokala aktörer att ta uppdrag under byggnation och drift av  vindkraftparkerna. Det finns en allmän och för ett antal enskilda parkbyggen. 

En stor del av vår verksamhet handlar om att inhämta kunskap och att sprida saklig information. En möjlighet vi berättar om är att sk bygdemedel kan användas för lokal näringsverksamhet genom Medvindslånet och Garantia. I Åsele och Lycksele har 35 miljoner frigjorts redan innan Vattenfallsparkerna togs i drift.

Nu sjunger vi på sista versen och anledningen till att vi vill berätta det nu är att vi inte kan åta oss några långsiktiga samarbeten eller uppdrag framöver. Även om vi fortsätter med löpande verksamhet under hösten, säger Torbjörn Laxvik.

Under hösten kommer Umeå universitet fortsatt stå för driften av affärsplattformen och vi på Vindkraftcentrum säkerställer att branschkunskaper och kontaktnät fortlever. Likadant i Garantias fall i arbetet med att sprida insikterna om sin verksamhet och Medvindslånet.

– Vi undersöker alternativ finansiering men ser i dagsläget inga möjligheter till sådan. Så är det. I backspegeln finns ändå att vi spelat roll och gjort nytta under ett drygt decennium, säger Torbjörn Laxvik.

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube