Vindkraftcentrum.se får förlängning

Vindkraftcentrum.se får fortsatt finansiering av Energimyndigheten.
– Det känns bra, vi vet ju att vi gör nytta, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.
 
Mottagare av medlen är Strömsunds kommun som är projektägare och varit en del av Energimyndighetens Nätverk för vindbruk sedan 2008. Upprinnelsen till kommunens engagemang var etableringen av den då största landbaserade vindparken i Havsnäs.

– Uppdraget är nationellt och mest vindkraft finns i södra Sverige. Men det är i vår del av landet det byggs mest ny vindkraft, säger Torbjörn Laxvik.

Det grundläggande uppdraget är och har varit att bidra till lokal och regional nytta där vindkraft etableras. Detta i form av jobb och affärer. Vindkraftcentrum.se kartlägger byggen, lägger upp företagsdatabaser och sprider kunskap om vindkraftens effekter, särskilt vad gäller näringsutveckling.

– På de orter där det finns tillgång till mycket förnybar energi i form av vatten- och vindkraft kan man dra till sig ytterligare investeringar i form av elintensiv industri, exempelvis serverhallar och vätgasproduktion som ett nästa steg i näringsutvecklingen, säger Torbjörn Laxvik.

Det nya uppdraget som går under namnet Vindkraftcentrum.se – Projektkontor förnybar energi och näringsutveckling och löper fram till sista december 2022. Arbetsstyrkan uppgår till cirka tre tjänster.

– Som antyds är uppdraget bredare än att bara syssla med vindkraft. Det handlar mer om elsystemet som helhet och den andra elektrifiering vi står inför. Vi kommer fortsätta stödja lokala projekt som jobbar just för ökad lokal nytta i samband med de stora investeringar som görs, säger Torbjörn Laxvik.
 
Vad Vindkraftcentrum.se gör mer konkret: https://vindkraftcentrum.se/index.php/vindkraftcentrums-erbjudanden

Vindkraftcentrum på Youtube