Vindkraftcentrums erbjudanden

Vindkraftcentrums uppdrag i allmänhet är att med utprovade metoder och verktyg bidra till den lokala och regionala nytta som uppstår när en vindkraftpark etableras.

En första sak vi utför är en prognos för bygget som visar vilka arbeten som kommer att ske och när de utförs. Det sker på detaljerad nivå och prognosen kan användas av kommunen, näringslivet och projektören för att kompetensen verkligen är på plats när den behövs.

I en större park handlar det om minst 150 företag från ett 80-tal branscher. Inför ett parkbygge kan det lokala näringslivet inventeras och kompetenluckor fyllas genom investeringar och utbildningsinsatser.

En sådan prognos kan vara utgångspunkt för ett näringslivskontors arbete eller särskilt projekt där förutom kommun och projektör, utbildningsanordnare, region, företagarorganisationer och arbetsförmedling kan ingå.

Vi driver också projektspecifika databaser där företagen kan registrera sig och erbjuda sina tjänster. En sådan databas upprättas efter överenskommelse med projektören att den kommer att användas av denne eller underentreprenörer för att leta utförare av uppdrag. Vitsen är att utöka lokala företags möjligheter till affärer.

Ett nästa steg tas nu när vi prövar en ny digital affärsplattform där registrerade företag kring ett parkbygge kan söka varor och tjänster via mobil eller dator och kan göra upp affärer direkt.

För bästa lokala effekt bör databaserna vara igång en tid före investeringsbeslut. Lika dant är det med den nya typen av utvecklingsmedel till det lokala/regionala näringslivet. Istället eller i kombination med traditionella bygdemedel kan projektören avsätta medel hos Garantia som omvandlar dem till lån för småföretagare.

Ett redskap för konkret återbäring från vindkraften är att få närboende och ungdomar att utbilda sig till vindkrafttekniker. Stor efterfrågan råder, utbildning ger jobb och skatteintäkter. Yrkeshögskola finns i Strömsund, Piteå och Varberg.

Andra arbetsuppgifter under drifttiden är väghållning, fastighetsskötsel och en del eljobb. Specialistjobb som utförs är byten av växellådor och blad. Samtidigt som nya vindkraftverk byggs börjar stora arbeten ned att renovera, montera ned och ersätta gamla verk.

Den förnybara energin är en motor för ytterligare näringslivsutveckling. Den blir i sig ett argument för etablering av elintensiv industri. Det kan handla om serverhallar, vätgasproduktion och batteritillverkning.

Överhuvud taget är vindkraftsutbyggnaden en del av det som somliga kallar en andra elektrifiering av Sverige. Det handlar om att göra fossilfritt stål och fossilfri betong på industrisidan. En annan sektor är transporter där förnybar el är viktig, i en del fall via elektrolys och vätgas.

Cirka 80 kommuner står inför ny eller fortsatt storskalig vindkraft och kan ta chansen att utveckla näringslivet i samband med den nya basindustrin. Här behöver inte näringslivsavdelningarna upp-finna några nya hjul. Erfarenheter finns. I Strömsund har företagen verkat i branschen under tio år.

I Sollefteå har man nästan lika lång erfarenhet och prövar nu att genom en lokal energiöverenskommelse göra att investerare både inom vindkraft och serverhallar vågar ta långsiktiga beslut. I Åsele finns kunskap kring att arbeta med entreprenörsdatabas och Garantiamodellen.

Vindkraftcentrum på Youtube