Vindkraften beforskas på tvären och bredden

 

I veckan före påsk hölls konferensen Vindkraftsforskning i fokus på Chalmers i Göteborg.

–  Det tar tid att bygga kompetens, men vi har kommit ett gott stycke vidare nationellt och internationellt, sammanfattade Linus Palmblad vid Energimyndigheten.

Runt 90 personer från forskningsmiljöer, bransch och myndigheter samlades för att ta del av uppnådda resultat och för att nätverka. Nya forskningsprogram presenterades liksom nationella och internationella utblickar kring vindkraftsutbygganden.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube