Vindkraften blir en hävstång för fiber till byarna

Om några år ska koppartrådar och –kablar som försörjer oss med telefoni och bredbandsuppkopplingar monteras ned och fraktas bort.

Samtidigt är framdragningen av modern fiber eftersatt i Jämtlands län.
Men vindkraftverken styrs med hjälp av bredbandsfiber och det finns möjligheter att få hjälp med att få fram fiber till många byar när nya vägar byggs och nya elledningar dras.
Det var temat för ett möte på Vindkraftcentrum i Hammerdal när representanter för Ragunda, Bräcke, Sollefteå och Strömsunds kommuner slöt upp tillsammans med SCA Statkraft Vind AB (SSVAB) och Förenade Vindbyar.
Ett resultat av mötet är att de fyra kommunerna tillsammans med SSVAB och Förenade Vindbyar bildar en arbetsgrupp för fiberutbyggnad tillsammans med Vindkraftcentrum. Till gruppen ska också Eon bjudas in, den stora elnätägaren i trakten. Kontakt ska också tas med länsstyrelsens nya fibersamordnare.
De senaste siffrorna från länsstyrelsen i Jämtland visar att det är drygt 100 verk som redan är i drift i länet. Men det finns tillstånd och snart tillstånd för ytterligare bortemot 700 verk i parker runt om i länet.
När våren kommer börjar flera av parkerna byggas och det gäller då att alla är med på noterna så att rör läggs för framtida fiber när det ändå grävs för vägar och ledningar.
I första hand tar arbetsgruppen sin utgångspunkt i SSVAB:s parker i de nämnda kommunerna, men det är fler projektörer på gång i området och egentligen handlar det om att samordna koppla ihop vidare med andra grannkommuner och  -län.
Och ska fiber och ett framtida fungerande bredband komma till stånd i glesbygden så är det inget som kommer att göra sig själv. Staten kommer inte att se till att det blir fiber till alla byar och småorter. Och kommersiella aktörer kommer inte att se det som lönsamt.

Byar, föreningar och kommuner kommer själva få arbeta  för och finansiera fiberutbyggnaden. Men slår man sig ihop med andra, som vindkraftsprojektörer och kraftbolag, så går det att dra nytta av varandra och bidrag att få från myndigheter som Post- och telestyrelsen och Jordbruksverket.

En första uppgift för arbetsgruppen blir att sammanställa behov och önskemål om kopplingspunkter, kartlägga de jobb som ska göras i och till parkerna framöver och få finansiering till rören för framtida fiber.

Med på mötet var Mikael Näsström, Sollefteå kommun, Terese Bengard, Gun Fahlander, Anders Blomberg och Anna-Märta Johansson från Ragunda kommun, Anders Andersson och Irené Tängmark från Strömsunds kommun, SvenÅke Draxten från Bräcke kommun, Åke Westberg från SSVAB, Ulf Magnusson, Eivor Frestadius, Leif Frestadius, Gunilla Lundin, Staffan Magnusson, Karl-Lennart Holmgren, Marian Stranne och Ove Mohlin från Förenade Vindbyar samt Ole Kristiansson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.

fibermote

Vindkraftcentrum på Youtube