Vindkraften en ny basindustri. Reportage och presentationer Åselekonferensen

Att vindkraften är på väg att bli en basindustri som gynnar den lokala och regionala samhällsutvecklingen var ett genomgående tema på vindkraftskonferensen i Åsele.  En ny upphandlingsmodell presenterade med möjlighet till fördelaktiga lån. Via en leverantörsdatabas får de lokala företagen möjlighet att delta i upphandlingen inför en vindkraftsetablering

Bilden företäller när Garantia och Vattenfall samt Åsele och Lycksele kommuner invigde överenskommelsen. I stället för att klippa band knöt man ett band. Från vänster Andreas From Åsele, Jeanette Lundqvist Vattenfall, Caroline Nyström Garantia, Christer Rönnlund Lycksele.

Affärmodellen som tagits fram av Vindkraftcentrum, Vattenfall och kreditgivningsföretag Garantia har nu börjar tillämpas i Åsele där Vattenfall uppför de närmaste åren tre vindkraftparker: Blakliden 50 verk, Fäbodberget 34 verk och på gränsen till Lycksele Vargträsk 21 verk. Parken ska stå klar i slutet av 2021. Under byggnation och under driftfasen på 20-25 år kommer över 100 olika branscher att involveras. Se bild nedan.

Vindkraftcentrum har räknat på att en etablering av denna storlek ger cirka 1000 nya årsanställningar, varav 450 regionala arbetstillfällen. Det är 150 arbetstillfällen per år utslaget på tre års tid. Under de 25 åren verken är i drift räknar man med 40 årsanställningar, varav 37 regionala.Bilden: Calle Birgersson näringslivschef Åsele

En sak som är säker och det är att vindkraftsetableringar är här för att stanna. Då är det är viktigt att vi samarbetar så att våra regionala företag tar hand om de jobb som skapas på orten. Men det gäller att företagen är proaktiva. Vår region har ett starkt samarbete. Om ett företag ska starta kollar jag med andra kommuner om de har ett liknande företag. Om inte föreslår jag att de kan använda det nystartade, säger Calle Birgersson, näringslivschef på Åsele kommun.

Maximera lokal nytta
För att maximera den lokala nyttan ha Vindkraftscentrum startat en leverantörsdatabas. 140 lokala och regionala företag har redan registrerat sig så att de kan vara med i anbudsförfarandet när vindkraftsprojektörer behöver arbetskraft.  För att kunna vara med i upphandlingen kan företagen behöva kapital för att finansiera köpet av till exempel en grävmaskin. Det har varit svårt för mindre företag att få lån från bankerna. Modellen är att vid investeringsbeslutet lägger projektören, i detta fall Vattenfall, ett belopp i Garantia som administrerar utlåningen. 

Vi vill skapa möjligheter för lokala företag så de kan delta i upphandlingen. Många kompetenser och resurser kommer behövas. Inte bara det traditionella att bryta mark, lägga vägar och gjuta fundament utan det kommer att behövas service på bygden, som logi, matställen, träningsmöjligheter och frisör, säger Jeanette Lundquist, kommunikatör.

Även befintliga parker, som har många år på nacken och som antingen kommer att genomgå ett generationsskifte, en så kallad repowering eller rivas, skrotas eller återvinnas kommer att ge jobb.

Ett 60-tal personer av branschföreträdare, representanter från kommunernas näringslivskontor och politiker deltog. Nu hoppas Vindkraftscentrum, som anordnade konferensen, att arbetssättet med databaser och Garantiamedel sprids till andra kommuner där vindkraft etableras.

_________________________________________________________________________________________

Film

Klicka här för att se filmen>>

När ett vindkraftbolag visar intresse för din kommun finns mycket goda möjligheter till jobb, tillväxt och utveckling. Som förtroendevald eller tjänsteman på näringslivskontoret bör du skaffa så mycket fakta du kan och dela med dig av den till kommunens näringsidkare. Som företagare gäller det att ta kontakt med kommunen och be om information. Ta också reda på hur du kan bidra med de tjänster eller produkter som du har och anmäl dig till Vindkraftcentrums företagsdatabas. Den företagare som behöver investera för att kunna ta på sig uppdrag i anslutning till bygget av en vindkraftpark kan vända sig till Garantia. De har skräddarsydda lösningar för företagare som har svårt att få banklån eller hitta riskvilligt kapital.

Klicka här för att se en film från konferensen>>

Text: Birdie Dahlberg
_________________________________________________________________________________________
Presentationer

Jobb och affärer på längre sikt – Utbyggnaden fortsätter, drift och underhåll innebär många fler tjänster än vad någon insett, verk som är satta i drift ska renoveras, bytas ut eller skrotas och återvinnas. Christer Andersson, Vindkraftcentrum.se. Klicka här>>

Vattenfall – vindkraft för ökat värdeskapande. Jeanette Lundqvist  Klicka här>>

Testbädden för vindkraft i kallt klimat – Teknik- och produktutveckling samt forskning och innovation – vilka provningar och test förväntas? Vilken nytta har kommunerna av denna? Information och dialog ned testcenterprojektet. Projektledare Tanja Tränkle , RISE, och projektkoordinator Jörgen Svensson, Skellefteå kraft. Klicka här>>

Gotland har lång erfarenhet av vindkraft – Gamla verk har ersatts med nya, samexistens råder med besöksnäringen. Bland annat örnar och kablar är hinder för vidare utbyggnad. Nu prövas nya former för lagring av vindenergin. Josefin Knudsen, projektör vid Ownpower.  Klicka här>>

Nuvarande och kommande utbyggnad av vindkraft –  Varför det byggs så mycket och om det går uppfylla statsmakternas uppdrag. Klimatomställning och Energiöverenskommelsen.  Charlotte Unger Larson, VD i Svensk vindenergi. Klicka här>>

Utbildningar och kompetensutveckling – i det förnybaras spår. För att kommunerna ska dra större nytta av utbyggnaden gäller att ungdomar och andra utbildar sig för jobben. Generator för hållbar tillväxt generator berättar om strategier framåt och möjligheter till högskoleutbildningar på distans. Projektledare Hans Pahlin. Klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube