Vindkraften ger nya affärsmöjligheter i Ånge

När vindkraften kommer till byn då gäller det att bygden får något tillbaka. Emelie Säterberg är kommunens projektledare och ska informera och inspirera lokalbefolkningen att se nya affärsmöjligheter.  I Haverö, Ånge kommun uppförs nu 56 verk och hundratals personer är involverade i byggnationerna.

 – Det är svårt i en glesbygd att samla ihop lokalbefolkningen. Nu försöker jag hitta kommunikationsformer och samlingsplatser runt parkerna. Min uppgift är att presentera vad som sker och inspirera folk att få ut det bästa av detta, berättar Emelie Säterberg som är nytillträdd som projektledare i Haverö.

På sidan om projektlederiet arbetar Emelie Säterberg med forskning och undervisning i företagsekonomi på Mittuniversitetet i Östersund. Något som går att kombinera då hon som lärare kan jobba på distans.

Parken består av två sammankopplade områden där det byggs 220 meters höga Siemensverk  på Storflötten (36 verk) som är den sydöstra höjden och Länsterhöjden i nordväst (20 verk). Områdena är sammankopplade och bildar tillsammans Cloud vindpark, projektet som startades av Turinge Energi och SCA Energy och som i fjol såldes till Green Investment Group.

Med tanke på att besökarantalet i kommun har ökat betydligt med hundratals Siemensanställda i och med vindkraftsbygget är det bara fantasin som sätter stopp. Närmast håller Emelie Säterberg på att kartlägga vilka behov de hundratals Siemensanställda som väntas anlända nu under våren har.

 – Siemens har ordnat för sig när det gäller boendet. Förutom att de behöver mat och logi ska vi kartlägga vad de kan behöva göra på sin fritid och se om de kan upptäcka vår fantastiska bygd och natur, säger Emelie Säterberg.

Det finns flera kommuner som kommit en bit på vägen när det gäller ”lokal förankring” och ”ge tillbaka till bygden” som till exempel Strömsund, Åsele och Ramseles Lungsjöprojekt. De kan alla utgöra förebilder hur man kan jobba när vindkraften kommer till byn.

 –Eftersom alla avtal är skrivna redan är det för sent att använda upphandlingsmodellen som Vattenfall testar i Åsele kommun. Men det finns andra sätt att ge tillbaka till bygden.

Tanken är att bilda en förening i Haveröområdet som administrerar de bygdemedel som de får av vindkraftsprojektören. De räknar med 10 000 kronor per verk och år, vilket ger en årlig summa på 560 000 kronor som ska gå till lokala projekt med fokus på bygdeutveckling.

Många vindkraftprojekt är på gång i kommunen. Det handlar om totalt 262 verk, varav 157 verk redan fått tillstånd. Om projekt Storåsen blir tillstyrkt av kommunfullmäktige och samtliga får igenom förlängd igångsättningstid i mark- och miljödomstolen är det uppemot 105 verk till som kan bli aktuella i kommunen.  

Vindkraftprojekt i Ånge kommun
•    56 verk uppförs och driftas i slutet av 2019 på Cloud Vindpark i västra delen av kommunen (områdena Länsterhöjden och Storflötten i översiktsplanen).
•    60+35+6=101 verk till har fått tillstånd (Björnberget, Bottentjärnen + Lill-Grundsjön enl. översiktsplanen), Klevberget och Portberget (Abborrtjärnåsen enl. översiktsplanen).
•    Storåsen närmare (50 verk) väntar på tillstyrkan från kommunfullmäktige.
•    Holmsjöåsen (12 verk), Östavall (Fjället/Tovåsen enl. översiktsplanen, 36 verk), samt Långåsen (7 verk) har ansökt om förlängd igångsättningstid men fått avslag hos Länsstyrelsen. Samtliga har överklagat till mark- och miljödomstolen.

Birdie Dahlberg
Bild: Emelie Säterberg som kommer från bygden tror på en levande landsbygd. Foto:Privat

Vindkraftcentrum på Youtube