Vindkraften slår nya rekord – men vem ska sköta verken?

Just nu byggs 747 vindkraftverk i Sverige.

Samtidigt råder stor brist på dem som ska sköta verken – utbildade vindkraftstekniker.

Det stora antalet verk betyder att investeringar pågår till ett värde av 30 miljarder kronor, det mesta i Norrland.

           Det är fantastiska siffror och ett viktigt bidrag till klimatomställningen, säger Jan Olof Dahlin, projektutvecklare vid OX2.

OX2 står för anläggning av 159 av de 747 verken och fler blir det både för bolaget och för branschen i stort.

Enligt Energiöverenskommelsen ska elproduktionen vara fossilfri år 2040 och de beräkningar som Energimyndigheten gjort tyder på att dagens vindkraft behöver fyrfaldigas för att detta ska uppnås.

           Vi kommer fortsätta att etablera vindkraft i Norden, men redan nu är det mycket svårt att få tag i vindkraftstekniker, säger Jan Olof Dahlin som varit i vindkraftsbranschen sedan 2000.

–           Det ligger i vårt och branschens intresse att det är folk nära vindkraftsparkerna som får möjlighet att utbilda sig.

Skälen är flera. Tekniker som bor i närheten tenderar att stanna längre i sitt jobb. Men det handlar också om att ge tillbaka något till lokalsamhället i form av arbetstillfällen och därmed kommunalskatter.

Bara de verk som byggs nu betyder att runt 150 tekniker kommer att efterfrågas.

           Till våra parker som byggs nu behövs det uppemot 30 heltidsanställda vindkraftstekniker, säger Jan Olof Dahlin.

Enligt en studie som Vindkraftcentrum.se gjort är behovet drygt 100 tekniker varje år de närmaste åren. Antalet utbildningsplatser är för närvarande enbart 20 och utbildningen är förlagd till Varberg.

Strömsunds kommun har ansökt om 35 utbildningsplatser för en 1,5-årig teknikerutbildning hos Yrkeshögskolemyndigheten. Besked kommer i slutet av januari.

           Även om Strömsund får återstarta sin utbildning kommer det inte att förslå. Behovet är större, säger Jan Olof Dahlin.

Det finns 3600 verk i drift i landet idag och vindkraften behöver som sagt fyrfaldigas. Ett nyckeltal är att det går en tekniker på fem verk.

           Vindkraftstekniker är ett framtidsyrke som också passar kvinnor med teknikintresse, säger Jan Olof Dahlin.

Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se

Kontakter:

Jan Olof Dahlin 0796085559, Torbjörn Laxvik, 0707809034

Studien: https://vindkraftcentrum.se/images/utbildningsbehov_drift_underhall_framtiden.pdf

Vindkraftcentrum på Youtube