Vindkraften stor potential för skogsbolag

Per-Magnus Rönningås ser vindkraften som en stor potential för lokala företag. I flera år har hans företag Rönningsås Skog AB avverkat skog åt SCA och under senare år har vindkraften inneburit fler arbetstillfällen.

–    När SCA som markägare behöver hjälp med att röja skog inför en vindkraftsetablering är det naturligt att de vänder sig till oss för vi arbetar i huvudsak åt SCA. Skillnaden är att vid vindkraftsröjning ingår vi i ett team även om vi är först på plan och röjer och lämnar innan grävarna och sprängarna kommer, berättar Per-Magnus Rönningås som nu inlemmat sin fars skogsbolag i sitt företag sedan denne gått i pension.

Företaget jobbar med slutavverkningar och består av åtta anställda med en maskinpark med bland annat skotare som fraktar skogsråvaran till uppläggningsplatser och en skördare som hugger, kvistar och kapar träden. Normalgången är att timret sorteras efter olika dimensioner beroende på om de ska forslas till sågverken eller massafabrikerna. Arbetstiden brukar ligga på omkring 50 till 60 timmar i veckan.

Rönningsås Skog AB har banat väg för vindkraftsprojekten Länsterhöjden i västra Medelpad, Mörtjärnberget i östra Jämtland, Jenåsen och Liden nordväst om Sundsvall och Kråktorpet, nordväst om Sundsvall.  Det finns många projekt i Västernorrland och i Ånge med omnejd som ligger och väntar på att få komma igång.

I Ånge har projekt Storåsen fått avstanna sin verksamhet sedan kommunen satt stopp.

–    Jag har blivit engagerad i frågan för att jag ser att vindkraften kan ge glesbygden många jobb. Vi är ett gäng företagare som har skickat in en skrivelse till kommunstyrelsens politiker för att påpeka hur vansinnigt det är.  Glesbygdsföretagen kan inte säga nej till sådana stora investeringar som gör att vi kan expandera vår verksamhet.

Text: Birdie Dahlberg

Fotot: Per-Magnus Rönningsås

Vindkraftcentrum på Youtube