Vindkraftsambassadör 2012 utsedd

Vindkraftsambassadör 2012 är Morgan Jonsson i Sikåskälen. Morgan har bedrivit egna vindmätningar och är en av grundarna till Hällingarna Vind Ekonomisk Förening och Ollebacken Energi AB där han är styrelseordförande. Morgan har med sitt kunnande beredvilligt verkat för vindkraftens etablering och acceptans i bygden med det lokala ägandet som en bärande idé.

 

Så lyder motiveringen till utmärkelsen och det är ledningsgruppen för Vindkraftcentrum.se som utsett pristagaren. I Vindkraftcentrum.ses monter i multihallen är du välkommen att diskutera varför man ska äga vindkraftsandelar med ambassadör Jonsson själv.

 

          För det första för miljöns och klimathotets skull. Sedan är det väldigt bra ekonomiskt. I sex år har vi haft 8-10 procents avkastning på investeringen årligen, säger Morgan Jonsson.

 

I Ollebacken finns ett av de större vindkraftskooperativen i Sverige med 380 medlemmar.

 

          Vi kommer att behöva allt mer energi och jag tror på vindkraften. I Tyskland ska kärnkraften ersättas och klimatförändringarna gör att det blir varmare i södra Europa. Då krävs mer energi för att kyla fastigheterna där. Blir det bättre sammankopplingar kan vi exportera mer från vår del av världen.

 

Senaste siffrorna från länsstyrelsen säger att till de drygt 100 kraftverk som är i drift i länet så finns tillstånd för ytterligare 597, medan 377 är under prövning. Dessutom tillkommer ett antal verk i mindre parker som kommunerna har att besluta om.

 

Om vindkraften byggs ut enligt planerna så betyder det att miljarder kommer att investeras årligen i länet. Vill du ge dig in i den växande branschen så kom till Vindkraftcentrum.ses monter och prata jobb och utbildning med Jörgen Eriksson och Mona Sehlin. Med Ole Kristansson och Torbjörn Laxvik finns tillfälle att diskutera det otal affärsmöjligheter som uppstår. Under fredagseftermiddagen från kl 13 finns ambassadör Morgan Jonsson på plats.

 

 

Hällingarna Vind ekonomiska förening bildades 2005 och vindkraftverket togs i drift 2006. Föreningen har 61 medlemmar som äger 893 andelar à 1000 kWh/år, som kostade 5000 kr/andel. Resterande andelar ägs av föreningen som har finansierat dem med banklån.

Ollebacken Energi AB har bildats för att utveckla ett vindkraftprojekt vid Hällingarna, som ligger på en höjd mellan Ollebacken och Raftsjöhöjden i Strömsunds kommun. Bolaget ägs av tre lokala markägare samt av Vindvision Norr AB och Svensk Systemoptimering AB.

Den första etappen om sex vindkraftverk driftsattes hösten 2011 och en andra etapp om fem vindkraftverk är nu under försäljning. Samtliga verk i Etapp 1 ägs av vindkraftkooperativ, småföretagare och privata näringsidkare med lokal eller åtminstone regional anknytning.

Ollebacken Vind ekonomisk förening har köpt 1,5 vindkraftverk och Jamtkulingen ekonomiska förening har köpt 0,15 vindkraftverk. De sex vindkraftverken i etapp 1 är samägda och förväntas producera 5,28 miljoner kWh per verk. Alla intäkter och kostnader delas lika mellan delägarna.

 

 

För jobb och uppdrag i en växande bransch: vindkraftcentrum.se!

 

Projektledare Vindkraftcentrum.se: Torbjörn Laxvik 0707809034

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube