Vindkraftsbranschens budskap till energiministern i tider av Coronavirus

Med anledning av Coronaviruset är det många som har frågor kring vindkraftsbranschens förutsättningar och prioriteringar. Svensk Vindenergi har gjort följande inspel till energiminister Anders Ygeman:

1. Klimatkrisen löper parallellt med Coronakrisen – energiomställningen får inte bromsas!

 • Mycket angeläget att upprätthålla, genomföra och vidareutveckla den gällande klimat- och energipolitiska agendan.

2. Politik och myndigheter bör agera så att etableringen av vindkraftsprojekt ska kunna fortgå som planerat.

 • Utverka förlängningar i bygglov, miljötillstånd och liknande som kommer att passeras i projekt på grund av Coronaviruset.
 • Säkerställ att specialister och nyckelpersoner kan resa inom EU:
   • De som jobbar med service, underhåll, tillverkning, transport, anläggning och byggnation (som inte kan jobba på distans).
   • Utfärdande av inresedokument som anger nödvändig information vid tullen (t.ex. arbetsgivare, uppdrag, hur länge man avser uppehålla sig i Sverige).

3. Ha beredskap att stötta elproducenterna – till dess elpriset återställts.

 • Coronakrisen leder till minskad ekonomisk aktivitet, som leder till lägre efterfrågan på el, vilket leder till sänkt elpris.
 • All elproduktion drabbas. Om elpriset stannar på nuvarande låga nivå (15 öre/kWh) är det bara delar av vattenkraften som kan drivas med lönsamhet. Av den svenska produktionen, 160-170 TWh, kan två tredjedelar, 100-110 TWh, komma att drivas med förlust.
   • Tidiga investerare i bio- och vindkraft sitter mycket illa till med produktionskostnad på cirka 50 öre/kWh. Förutom ett historiskt lågt elpris, är även elcertifikatpriset nere på bottennivå, 1-2 öre/kWh. Regeringens förslag till stoppmekanism förväntas tyvärr inte ändra den nuvarande situationen. Se vår kommentar här.

Vindkraftcentrum på Youtube