Vindkraftscentrum – en länk mellan projektör och företag

Vattenfall planerar att bygga tolv verk i Velinga, Tidaholms kommun. Byggandet av en vindkraftpark berör ett hundratal branscher. Ett bygge som kan innebära arbetstillfällen för företag på orten.

Vindkraftcentrum, VKC besökte Tidaholm för att informera och visa på möjligheten för företagen att delta.

Projektören Vattenfall väntar nu på ett investeringsbeslut. När det väl är taget brukar det gå fort till byggstart och då är det bra om företagen, som vill vara med på den resan, ligger i startgroparna.  Det är inte bara under byggnationsfasen som företagen behövs utan VKCs Christer Andersson underströk att det kommer att behövas arbetskraft under hela den tid verken är i drift. Han tryckte på att vindkraft kan bli en basindustri och pekade på de branscher som är inblandade i de olika faserna när en vindkraftpark uppförs.

Vindkraftcentrum verkade tidigare mest i Jämtland men ”opererar ” nu i hela landet. En stor del av arbetet går ut på att vara länken mellan företagen, kommunens näringslivskontor och huvudprojektören. Syftet är att en vindkraftsetablering ska ge något tillbaka till bygden.

Christer Andersson vill slå hål på myten om att det är bara utländsk arbetskraft som lånas in till jobben. På flera håll i landet har jobben stannat hos de lokala och regionala företagen.

Bilden: Christer Andersson beskriver möjligheterna för lokala företag vid en av de näringslivsträffar som hölls i Tidaholm 8-9 maj.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube