Vindkraftsparken i Stamåsen

Stamåsen

I vindkraftsparken i Stamåsen är runt 100 personer sysselsatta under sommaren. Tre torn av 26 är resta och snart ska generatorer och vingar lyftas på plats.
”Vi är aningen försenade, men det är ju första gången man bygger den här typen av torn i en park”, säger platschefen Mikael Melin.

Det är SSVAB som äger parken som ligger två mil nordost  från Hammerdal och det är Siemens som levererar och bygger vindkraftverken i gränstrakterna mellan Strömsunds och Sollefteå kommuner.

 

Sedan början av  juli går de stora transporterna med vindkraftsdelar in till parken.
Transporterna kommer in via Sörviken och de tomma lastbilarna köra ut norrut från Vimmarvattnet.

Vingarna är 55 meter långa och en transport med sådana är 62 meter lång.

”Vi fick bredda infarten vid Sörviken och ta ned några träd vid första transporten”, berättar Mikael Melin.

 

Den här nya typen av torn skruvas ihop av plåtar på plats. 14 plåtar skruvas ihop till en cylinder och blir ett varv. Sex ytterligare var skruvas ihop och lyfts på plats. Tre ytterligare tornsektioner som levereras i hela stycken lyfts på de sju innan det är dags för nacelle med generator och vingar.
”De sista lyften ska ske före jul”, säger Mikael Melin.

 

De 26 verken kommer med fartyg från Danmark till Köpmanholmen i Örnsköldsvik. Där lastas de om för frakt med lastbil och körs väg 335 till Sollefteå. Sedan blir det väg 331 från Sollefteå till Ramsele samt väg 331 och 345 från Ramsele och vidare via väg 965 och 837 mot Görvik.

Vindkraftcentrum på Youtube