Vindkraftsutbildning i Strömsund GWO-certifierad

 

Yrkeshögskoleutbildningen för vindkrafttekniker på Hjalmar Strömerskolan är den första yrkeshögskoleutbildningen i Sverige som certifierats enligt GWO.

– Det innebär en kvalitetshöjning för våra utbildningar, säger Karin Liinasaari, biträdande rektor.

Hjalmar Strömerskolan erbjuder sedan 2007 en tvåårig yrkeshögskoleutbildning, för vindkraftstekniker i samarbete med KTH,
Högskolan på Gotland och vindkraftsbranschen.

Studierna bedrivs på heltid i Strömsund och med lärare i högskolekurserna på distans.
LIA-kurserna (lärande i arbete) görs hos branschföretag i vindkraftparker i Sverige eller utomlands.

– Utbildningen ger kunskaper i olika arbetsuppgifter som förekommer i samband med drift, service och underhåll av vindkraftverk.

Den ger också fördjupade kunskaper i arbetsmiljö och säkerhet för arbete inom vindkraftparkområdet och för arbete i vindkraftverk på hög höjd
och i trånga utrymmen, säger Börje Johansson, GWO-instruktör vid utbildningen.

Hjalmar Strömerskolans vindkraftteknikerutbildning blir nu den första Yrkeshögskoleutbildningen i Sverige att certifieras enligt GWO-Basic Safety Training.

Det är GWO (Global Wind Organisation), en internationell organisation av branschföretag inom vindkraftarbetsområdet, som tagit fram en internationell
standard för säkerhetsarbete för vindkraftarbete på hög höjd.
Det finns idag fem GWO-moduler och Hjalmar Strömerskolans vindkraftteknikerutbildning och dess instruktörer har blivit godkänd på fyra av dem:
Working at Heights, Fire Awareness, Manual Handling och First Aid.

 

– Detta är en kvalitetshöjning för våra utbildningar och det blir lättare för våra studenter att få praktik och kanske också arbete när de har denna certifierade utbildning i bagaget, säger biträdande rektorn Karin Liinasaari.

Idag går 62 studenter på vindkraftteknikerutbildningen.

– Det är en bransch som är på stark frammarsch, behovet av arbetskraft är stort. Att vi nu fått en GWO-certifiering ger oss nya möjligheter att locka studenter och stärka utbildningen ytterligare. Det känns oerhört bra, säger Karin Liinasaari.

 

Vindkraftcentrum på Youtube